Logo và Slogan

                                                                                      logo-thien-nam

+ Logo Thiên Nam gồm có hai màu: đỏ và xanh. Màu đỏ thể hiện sự chiến thắng, lòng nhiệt huyết; màu xanh thể hiện sự ôn hòa, hy vọng, phát triển và luôn mang lại những điều tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và đối tác.

+ Chữ TENIMEX: là tên giao dịch ngoại thương của công ty từ trước khi cổ phần hoá và tiếp tục được giữ lại cho đến nay, được dùng làm bệ đỡ cho phần khối hình tròn ovan thể hiện ý nghĩa trân trọng và kế thừa những giá trị trong quá khứ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

+ Chữ nổi TNA: là viết tắt của chữ Thiên Nam và cũng là mã chứng khoán của Công ty.

+ Hai hình tròn ovan chuyển động theo hướng đi lên: thể hiện sự vận động không ngừng từ bên trong đến bên ngoài và luôn hướng về phía trước của Công ty.

Tóm tắt ý nghĩa logo Công ty: “Thiên Nam luôn tiến lên phía trước với niềm tin chiến thắng

Slogan công ty Thiên Nam: “Chúng tôi chính là giải pháp của bạn”

Với khẩu hiệu “Chúng tôi chính là giải pháp của bạn”, Thiên Nam thể hiện quyết tâm trở thành sự lựa chọn của khách hàng và đối tác khi họ cần giải pháp kinh doanh hiệu quả, sự lựa chọn của nhà đầu tư khi họ cần giải pháp sinh lợi tốt nhất cho đồng vốn, sự lựa chọn của người lao động khi họ cần giải pháp cho khát vọng nghề nghiệp, và được sự công nhận của cộng đồng với những lợi ích mà Thiên Nam mang lại.

prev next