Sứ Mệnh

SỨ MỆNH CỦA THIÊN NAM

– Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ với chất lượng cao, khẳng định uy tín của thương hiệu Thiên Nam trên thương trường.

– Đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng mà các cổ đông giao phó.

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động.

– Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

prev next