Tầm Nhìn

TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY

Phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững trong ba lĩnh vực kinh doanh chủ lực:

+ Kinh doanh sắt thép

+ Phân phối hàng công nghệ thực phẩm ngoại nhập

+ Kinh doanh bất động sản

+Phân phối sản phẩm điện máy uy tín chất lượng

+Hệ thống giáo dục trường mầm non South sky Kindergarten

 

prev next