Tầm Nhìn

TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY

Phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững trong ba lĩnh vực kinh doanh chủ lực và tăng thêm 02 nhóm ngành nghề mới:

+ Kinh doanh sắt thép.

+ Phân phối hàng công nghệ thực phẩm ngoại nhập.

+ Kinh doanh bất động sản.

+Phân phối sản phẩm điện máy, mỹ phẩm uy tín chất lượng.

+Hệ thống giáo dục trường mầm non South Sky Kindergarten.

 

prev next