Thép thanh dự ứng lực - PC BAR

Tiêu chuẩn/ Standard: ASTM A421-91  GR TYPE BA/ WA, JIS G137-94

Kích cỡ/ Size: 7.1 mm; 9.0 mm; 10.7 mm

Nhà sản xuất/ Manufacturer : Longteng, Nantong, Rizhao


Thép thanh dự ứng lực PC- BAR

prev next